Στη μονάδα Νευροπαθολογίας διενεργούνται: 1) τεχνικές ιστοχημείας, 2) ανοσοϊστοχημείας και ανοσοκυτταροχημείας, 3) μονού και πολλαπλού ανοσοφθορισμού και 4) TUNEL (απόπτωση in situ και in vitro), σε παρασκευάσματα από εγκέφαλο, νωταιό μυελό, λεμφικούς ιστούς, δέρμα και ήπαρ πειραματοζώων, από διεγχειρητικά παρασκευάσματα όγκων του εγκεφάλου καθώς και από κυτταροκαλλιέργειες. Αποτελείται από:

α) Τρεις θαλάμους υγρασίας (Humidity chamber) δύο για ανοσοϊστοχημεία φθορισμού και έναν για απλή ανοσοϊστοχημεία,

β) Ειδικό απαγωγό (Astec – Monair) για τη διενέργεια τεχνικών στις οποιες απαιτείται η χρήση τοξικών-πτητικών ουσιών,

ζ) Επωαστικός κλίβανος (WTB binder)

η) Σκηνωτής ιστών σε παραφίνη (MEDITE TES99)

θ) Μικροτόμος παραφίνης (MICROM HM340E)

ι) Θερμαινόμενη πλάκα για στέγνωμα πλακών παραφίνης

ια) Υδατόλουτρο για συλλογή των τομών παραφίνης

ιβ) Ζυγός ακριβείας με δυνατότητα 4 δεκαδικών ψηφίων (ADA 71/L)

ιγ) Μαγνητικός αναδευτήρας-θερμαντήρας (VELP Scientifica)

ιδ) VORTEX GENIE2