Στο εργαστήριο Πειραματικής Νευρολογίας και Νευροανοσολογίας, υπάρχει η δυνατότητα διενέργειας  διαγνωστικών εργαστηριακών εξετάσεων για τις ανάγκες νοσηλευόμενων αλλά και εξωτερικών ασθενών. Το κόστος των εξετάσεων καλύπτονταν είτε από το ασφαλιστικό ταμείο του κάθε ασθενούς (μέσω του Γ.Π.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ) ή μέσω ανεξάρτητων Ερευνητικών κονδυλίων.

Λόγω ωστόσο περικοπών στην προμήθεια αντιδραστηρίων για το εργαστήριο από το Γ.Π.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ, η διενέργεια ορισμένων εκ των παρακάτω Νευροανοσολογικών εξετάσεων δε λαμβάνει χώρα κατά την τελευταία τριετία παρά την ύπαρξη τόσο της σχετικής υποδομής αλλά και του εξειδικευμένου προσωπικού στο Εργαστήριο. Οι ασθενείς (αναλόγως του ασφαλιστικού τους φορέα) επιβαρύνονται το κόστος της εξέτασης στον Ιδιωτικό Τομέα.

Οι εξετάσεις που εξακολουθούν να διενεργούνται, καλύπτονται από ερευνητικά κονδύλια της Β΄Νευρολογικής κλινικής Α.Π.Θ. (σημειώνονται με υπογράμμιση και γίνονται δωρεάν προς τους ασθενείς) :

  • Προσδιορισμός αυτοαντισωμάτων anti-GM1, anti-MAG και anti-GQ1b με τεχνική ELISA για τη διερεύνηση πολυριζονευροπαθειών. Η εξέταση δεν πραγματοποιείται πλέον λόγω μη-κάλυψης του κόστους των αντιδραστηρίων.

  • Προσδιορισμός αντινευρωνικών αντισωμάτων (anti-Hu, anti-Yo, anti-Ri, anti-amphiphysin) με τεχνική ανοσομεταφοράς και in situ υβριδισμού για τη διερεύνηση παρανεοπλασματικών νευρολογικών συνδρόμων. Η εξέταση δεν πραγματοποιείται πλέον λόγω μη-κάλυψης του κόστους των αντιδραστηρίων.

  • Προσδιορισμός του mRNA κυτταροκινών και του ανοσοφαινότυπου των Τ-λεμφοκυττάρων, για τον έλεγχο της ανοσολογικής εικόνας των ασθενών με Πολλαπλή Σκλήρυνση. Ο έλεγχος πραγματοποιείται σε ασθενείς υπό διάφορες θεραπείες, οι οποίοι παρακολουθούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα από το εξειδικευμένο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του Ειδικού Εξωτερικού Ιατρείου Πολλαπλής Σκλήρυνσης της Β’ Νευρολογικής Κλινικής Α.Π.Θ. Η συγκεκριμένη εξέταση είναι δωρεάν για τους ασθενείς και χρηματοδοτείται από ειδικό ερευνητικό κονδύλιο.

  • Ανοσοηλεκτροφόρηση πρωτεϊνών ΕΝΥ και ορού για την εντόπιση ολιγοκλωνικών ζωνών IgG σφαιρίνης. Η συγκεκριμένη εξέταση είναι δωρεάν για τους νοσηλευόμενους ασθενείς του ΑΧΕΠΑ και χρηματοδοτείται από ειδικό ερευνητικό κονδύλιο.

  • Ανίχνευση εξουδετερωτικών αντισωμάτων (Nabs) έναντι της Ιντερφερόνης-β (INF-β) στον ορό ασθενών με Πολλαπλή Σκλήρυνση, οι οποίοι βρίσκονται σε αγωγή με κάποιο από τα εμπορικά σκευάσματα ανασυνδυασμένης INF-β (AVONEX, Rebif, Betaferon, Extavia). Το Εργαστήριο έχει πιστοποιηθεί από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ) και την ενδιαφερόμενη Φαρμακευτική Εταιρεία (ΓΕΝΕΣΙΣ Α.Ε.) ως εξειδικευμένο διαγνωστικό κέντρο για την συγκεκριμένη εξέταση για ασθενείς από  όλη την Ελλάδα, Κύπρο και δυνητικά την Νοτιοανατολική Ευρώπη. Η συγκεκριμένη εξέταση χρηματοδοτείτο μέχρι πρότινος από ειδικό ερευνητικό κονδύλιο.

  • Ανίχνευση εξουδετερωτικών αντισωμάτων (Nabs) έναντι του μονοκλωνικού αντισώματος Natalizumanb στον ορό ασθενών με Πολλαπλή Σκλήρυνση οι οποίοι βρίσκονται σε αγωγή με αυτό. Το μονοκλωνικό αυτό αντίσωμα έναντι της α4-ιντεγκρίνης των λευκών αιμοσφαιρίων αποτελεί μία εντελώς νέα προσέγγιση στην αγωγή της Πολλαπλής Σκλήρυνσης. Σημειώνεται πως για την αγωγή με το Natalizumab είναι απαραίτητη προϋπόθεση η προαναφερθείσα ανίχνευση τυχόν εξουδετερωτικών αντισωμάτων στον ορό του ασθενούς προ και κατά τακτά χρονικά διαστήματα κατά την αγωγή του. Η διαδικασία αυτή έχει πιστοποιηθεί από τον ΕΟΦ και την ενδιαφερόμενη Φαρμακευτική Εταιρεία (BIOGEN) και πραγματοποιείται στο Εργαστήριό μας για την Ελλάδα. Η συγκεκριμένη εξέταση είναι δωρεάν για τους ασθενείς και χρηματοδοτείται από ειδικό ερευνητικό κονδύλιο.