Θέση στο Ίδρυμα: Ιατρός – Ερευνητής. Μόνιμο προσωπικό της Β’ Πανεπιστημιακής Νευρολογικής Κλινικής ΑΠΘ (ΕΔΙΠ).

Τίτλοι Σπουδών: MD, PhD

Ειδικές Γνώσεις: Πειραματική Νευρολογία, Νευροπαθολογία,

Νευροανοσολογία, Πρωτογενής Κυτταροκαλλιέργειες ΚΝΣ

Στοιχεία Επικοινωνίας: Πολυζωΐδου Έλενα,

Εργαστήριο Πειραματικής Νευρολογίας και Νευροανοσολογίας,

Β’ Πανεπιστημιακή Νευρολογική Κλινική Α.Π.Θ., Γ.Π.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ,

Στιλπωνος Κυριακίδη 1, T.K. 54636, Θεσσαλονίκη.

Τηλ.: +30 2310994674 Fax: +30 2310994689

e-mail: elpolyz@auth.gr