Θέση στο Ίδρυμα: Νευρολόγος, Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια

Τίτλοι Σπουδών:

Πτυχίο Τμήματος Ιατρικής Α.Π.Θ

Διδάκτωρ Τμήματος Ιατρικής του Α.Π.Θ. Τίτλος: «Μελέτη των ανοσοτροποποιητικών ιδιοτήτων του ελικοβακτηριδίου του πυλωρού σε πειραματικό μονέλο πολλαπλής σκλήρυνσης».

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης του Τμήματος Ιατρικής Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τίτλο «Κλινικές Εφαρμογές Μοριακής Ιατρικής»

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Εξειδίκευσης στην «Ιατρική Ερευνητική Μεθοδολογία»,

κατεύθυνση Κλινικής Ερευνας, Tμήμα Ιατρικής Α.Π.Θ.

Ειδικές Γνώσεις: Πειραματική Νευροανοσολογία – Πειραματικό μοντέλο Πολλαπλής Σκλήρυνσης (Πειραματική Αυτοάνοση Εγκεφαλομυελίτιδα), τεχνικές ανοσοϊστοχημείας, κυτταρομετρίας ροής, κυτταροκαλλιέργειας, RT PCR. Κλινική ανοσολογία με τεχνικές κυτταρομετρίας ροής. Βιοστατιστική ανάλυση.

Στοιχεία Επικοινωνίας: Μποζίκη Μαρίνα Κλεοπάτρα,

Εργαστήριο Πειραματικής Νευρολογίας και Νευροανοσολογίας,

Β’ Πανεπιστημιακή Νευρολογική Κλινική Α.Π.Θ.,Γ.Π.Ν.Θ.

ΑΧΕΠΑ, Στιλπωνος Κυριακίδη 1, T.K. 54636, Θεσσαλονίκη.

Τηλ.: +30 2310994674

Fax: +30 2310994689

e-mail: m_bosiki@yahoo.gr