Στη Μονάδα Πειραματικής Νευρολογίας – η οποία συνδέεται με την Μονάδα φιλοξενίας των πειραματοζώων – διενεργούνται τα πειραματικά μοντέλα των ισχαιμικών Αγγειακών Εγκεφαλικών Επεισοδίων (ιΑΕΕ), οι στερεοτακτικές επεμβάσεις, όλοι οι πειραματικοί χειρισμοί επί των πειραματοζώων και η τελική λήψη των ιστών.

Η μονάδα διαθέτει εξοπλισμό πειραματισμού όπως:

α) Στερεοτακτικό χειρουργικό μικροσκόπιο

β) Αναπνευστήρες μικρών και μεσαίων πειραματοζώων τύπου Harvard Apparatus

γ) Συσκευή στερεοταξίας για επεμβάσεις στο ΚΝΣ μικρών πειραματοζώων

δ) Αντλία συνεχούς έγχυσης διαλυμάτων

ε) Λάμπα υπεριώδους ακτινοβολίας

στ) Μικροσύριγγες Hamilton για εγχύσεις ουσιών στο ΚΝΣ

ζ) Σετ εργαλείων χειρουργικής και μικροχειρουργικής

η) Συστήματα ακινητοποίησης πειραματοζώων

θ) Λαιμητόμος πειραματοζώων

ι) Μόνιτορ παρακολούθησης της καρδιακής λειτουργίας των πειραματοζώων κατά την επέμβαση του αποκλεισμού της μέσης εγκεφαλικής αρτηρίας

ια) Μηχανή κουρέματος-ξυρίσματος του χειρουργικού πεδίου στα πειραματόζωα

ιβ) Ειδικό απαγωγό (Astec – Monair) για τη διενέργεια διακαρδιακής διήθησης των πειραματοζώων με ειδικά μονιμοποιητικά υγρά.

ιγ) ηλεκτρονικό ζυγό ακριβείας για παρακολούθηση του σωματικού βάρους των πειραματοζώων

ιδ) σύστημα χειρουργικού ηλεκτροκαυτηριασμού/διαθερμίας

ιε) ηλεκτρονικό θερμόμετρο με διορθική μήλη (HI 9040)

στ) Συσκευή αναισθησίας για μικρά πειραματόζωα με εξαερωτήρα αλοθανίου (Matrx tabletop VMC Quantiflex with VIP-3000 Halothane vaporizateur) και κύκλωμα αναπνοής με ασκό 1 lt.

Ιζ) Καταψύκτης -20 0C για διατήρηση ιστών και ορών από τα πειραματόζωα

ιη) Ηλεκτρικός αποστειρωτήρας εργαλείων (Keller, steri 250)

ιθ) Στερεοσκόπιο (Olympus, SZX 9)

κα) Φυάλη αερίου Ο2 με μειωτήρα πίεσης

κβ) Φυάλη αερίου Ν2Ο με μειωτήρα πίεσης

κγ) Laser Doppler Flowmetry

κδ) Σύστημα αναίμακτης μέτρησης αρτηριακής πίεσης