Υπεύθυνος Εργαστηρίου

Θέση

Professor of Neurology, Aristotle University of Thessaloniki

B’ Dept of Neurology, AHEPA University Hospital

Head of the MS Centre and the Laboratory of Experimental Neurology and Neuroimmunology.

Studies and Academic Career

 • 6/1989 Graduation (MD degree) from Aristotle University, Medical School, Thessaloniki, Greece 6/1989-9/1989: Department of Anatomy and Developmental Biology, University College London, London, UK (Prof G. Vrbova)

 • 9/1991-5/1995 PhD thesis, in Neurophysiology/ Neurobiology, entitled: “The effect of neuromusclular activity on lower motoneurone development” in the Laboratory of Experimental Physiology and the B’ Department of Neurology, Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki, Greece (under the supervision of Prs I. Milonas, M. Albani, O Guiba-Tziampiri).

 • PhD degree: 15/1996 (Aristotle University, Thessaloniki)

 • 1991-1996 Specialization in clinical Neurology at the B’ Department of Neurology,
  Aristotle University, Thessaloniki, Greece.

 • 8/1996 Boards in Neurology, in Greece

 • 1/1997-2/1997 Visitor scientist in the Department of Neurology and Laboratory of Neuroimmunology, Hadassah Hebrew University, Jerusalem, Israel

 • 5/1998 Lecturer in Neurology, Aristotle University, Thessaloniki

 • 6/1999-10/1999 Post Doc fellow in the Department of Neurology and Laboratory of Neuroimmunology, Hadassah Hebrew University, Jerusalem, Israel ( Supervisors: Prof O. Abramsky, Prof D. Karussis).

 • 7/2000-12/2000 Post-Doc Fellow in the Department of Neurology and Laboratory of Neuroimmunology, Hadassah Hebrew University, Jerusalem, Israel ( Supervisors: Prof O. Abramsky, Prof D. Karussis).

 • 8/2003 Three-weeks course in interferon beta neutralizing antibodies detection, interferon bioavailability, anti-MOG and anti-MBP assays in the Department of Neurology, University of Innsbruck, Austria (Prof F. Diesenhamer).

 • 1/2004 Visiting Professor in Neurology in: Hadassah University Hospital, Jerusalem, Israel

 • 11/2005 Assistant Professor of Neurology, Aristotle University

 • 9/2006 – 3/2007 Sabatical in Neuroimmunology, in the Brain Research Institute, Medical University of Vienna, Austria (Prof. H./ Lassmann)

 • 2011 Assoc. Professor of Neurology, Aristotle University

 • 2016 Professor of Neurology

Professional activities

 • 2001-today Head of the multi-disciplinary Multiple sclerosis Clinic and centre of the B’ Dept of Neurology, AHEPA University Hospital, Thessaloniki.

 • 1998-today Head of the Laboratory of Experimental Neurology and Neuroimmunology in the department of Neurology, AHEPA University Hospital, Thessaloniki. (Including 3 Senior Researchers, 2 technicians and 5 PhD students, 3 master student and 2 postdoctoral students).

 • 1998-today Member of the South-East European Society for Neurology and Psychiatry

 • 1998-today Member of the scientific committee of the Greek Society for Multiple Sclerosis

 • 2005-today Member of the scientific committee of the European School of Neuroimmunology

 • 2006-today Member of the subcommittee of ENS for Multiple Sclerosis Ad hoc reviewer in 4 international journals (have reviewed 10 papers upon request) : European journal of Neurology, Journal of Neurology, Lancet Neurology

 • 2008-today Member of the ECTRIMS committee

 • 2012: Secretary of the Hellenic Academy for Neuroimmunology (www.helani.gr)

Prizes

1994-1996 First prize in 2 Congresses of the Greek Medical Association and one in a Congress of the Military Medical Corp Congress for best presentations

Grants

 • 2001 Greek Secretary of Research and Technology Grant on “Neural Stem cell transplantation in EAE”

 • 2003 European Commission and the Greek Ministry of Education Grant – Pythagoras on: “Bone Marrow Stromal cell transplantation in EAE”

 • 2004 European Commission and the Greek Ministry of Education Grant – Pythagoras on: “Bone Marrow Stromal cell transplantation in experimental brain ischemia”

 • 2010 European Commission and the Greek Ministry of Education Grant – “Heracletus” on: “Epigenetic changes in Neural Precursor Cells”

 • 2011 Greece – France research grant on “Synaptic changes in transplanted neural precursor cells in EAE”

Fields of interest
Neuroimmunology; Multiple sclerosis; experimental models of autoimmune diseases (EAE etc); Autoimmunity; Neuroprotection, Experimental Stroke, Immunomodulatory treatments, MS clinical trials and projects.

Languages
Greek, English, French, Hebrew, German

Publications
Over 13 peer reviewed articles in peer reviewed journals

Contact details:

Grigoriadis Nikolaos

B’ Department of Neurology, AHEPA University Hospital,

1 Stilp Kyriakidi str., Aristotle University of Thessaloniki,

GR 54636 Thessaloniki, Macedonia, GREECE

TEL ++30 2310994674
FAX ++30 2310994689
email: grigoria@med.auth.gr

Ερευνητές – Μόνιμο Προσωπικό

Θέση στο Ίδρυμα: Τεχνολόγος Ιατρικών Εργαστηρίων

Μόνιμο προσωπικό της Β’ Πανεπιστημιακής Νευρολογικής Κλινικής ΑΠΘ με σχέση Ιδιωτικου Δικαίου Αορίστου Χρόνου (ΙΔΑΧ).

Τίτλοι Σπουδών: BSc Τεχνολόγου Ιατρικών Εργαστηρίων  

MSc “Κλινικές Εφαρμογές Μοριακής Ιατρικής”, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Ειδικές Γνώσεις: Πειραματική Νευροπαθολογία, Ανοσοϊστοχημεία, Ανοσοκυτταροχημεία, Ανοσοφθορισμός σε τομές παραφίνης, κρυοστάτη και σε κυτταροκαλλιέργιες, Οπτικό μικροσκόπιο, μικροσκόπιο φθορισμού, Confocal Microscopy, Επεξεργασία Πειραματικών Δεδομένων.

Στοιχεία Επικοινωνίας: Τουλούμη Όλγα,

Εργαστήριο Πειραματικής Νευρολογίας και Νευροανοσολογίας,

Β’ Πανεπιστημιακή Νευρολογική Κλινική Α.Π.Θ.,Γ.Π.Ν.Θ.

ΑΧΕΠΑ, Στιλπωνος Κυριακίδη 1, T.K. 54636, Θεσσαλονίκη.

Τηλ.: +30 2310994674

Fax: +30 2310994689

e-mail: toulolga@auth.gr

Θέση στο Ίδρυμα: Ιατρός – Ερευνητής. Μόνιμο προσωπικό της Β’ Πανεπιστημιακής Νευρολογικής Κλινικής ΑΠΘ (ΕΔΙΠ).

Τίτλοι Σπουδών: MD, PhD

Ειδικές Γνώσεις: Πειραματική Νευρολογία, Νευροπαθολογία,

Νευροανοσολογία, Πρωτογενής Κυτταροκαλλιέργειες ΚΝΣ

Στοιχεία Επικοινωνίας: Πολυζωΐδου Έλενα,

Εργαστήριο Πειραματικής Νευρολογίας και Νευροανοσολογίας,

Β’ Πανεπιστημιακή Νευρολογική Κλινική Α.Π.Θ., Γ.Π.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ,

Στιλπωνος Κυριακίδη 1, T.K. 54636, Θεσσαλονίκη.

Τηλ.: +30 2310994674 Fax: +30 2310994689

e-mail: elpolyz@auth.gr

Θέση στο Ίδρυμα: Βιολόγος-Ερευνητής. Μόνιμο προσωπικό της Β’ Πανεπιστημιακής Νευρολογικής Κλινικής ΑΠΘ με σχέση Ιδιωτικου Δικαίου Αορίστου Χρόνου (ΕΔΙΠ).

Τίτλοι Σπουδών: BSc, MSc, PhD

Ειδικές Γνώσεις: Πειραματική Νευρολογία, Μοριακή Νευροβιολογία, Νευροανοσολογία, Πρωτογενής Κυτταροκαλλιέργειες, Νευροβιοχημεία.

Στοιχεία Επικοινωνίας: Ρόζα Λαγουδάκη,

Εργαστήριο Πειραματικής Νευρολογίας και Νευροανοσολογίας,

Β’ Πανεπιστημιακή Νευρολογική Κλινική Α.Π.Θ.,Γ.Π.Ν.Θ.

ΑΧΕΠΑ, Στιλπωνος Κυριακίδη 1, T.K. 54636, Θεσσαλονίκη.

Τηλ.: +30 2310994674

Fax: +30 2310994689

e-mail: rlagoud@auth.gr

Τεχνολόγοι Ιατρικών Εργαστηρίων

Θέση στο Ίδρυμα: Τεχνολόγος Ιατρικών Εργαστηρίων με Σύμβαση Έργου ορισμένου χρόνου

Τίτλοι Σπουδών: BSc

Ειδικές Γνώσεις: Ιστοχημεία, Ανοσοϊστοχημεία, Ανοσοφθορισμός σε τομές παραφίνης, κρυοστάτη και σε κυτταροκαλλιέργιες, μικροτόμηση παραφίνης και κρυστάτη

Στοιχεία Επικοινωνίας: Ευαγγελία Νουσιοπούλου,

Εργαστήριο Πειραματικής Νευρολογίας και Νευροανοσολογίας,

Β’ Πανεπιστημιακή Νευρολογική Κλινική Α.Π.Θ.,Γ.Π.Ν.Θ.

ΑΧΕΠΑ, Στιλπωνος Κυριακίδη 1, T.K. 54636, Θεσσαλονίκη.

Τηλ.: +30 2310993229

Fax: +30 2310994689

e-mail: evanousio@hotmail.com

Διοικητικός Υπάλληλος

Θέση στο Ίδρυμα: Διοικητικός Υπάλληλος στο Εργαστήριο Πειραματικής Νευρολογίας και Νευροανοσολογίας

Τίτλοι Σπουδών: ΔΕ

Ειδικές Γνώσεις: Οικονομική και Διοικητική Υποστήριξη

Στοιχεία Επικοινωνίας: Δημήτρης Μυστρίδης,

Εργαστήριο Πειραματικής Νευρολογίας και Νευροανοσολογίας,

Β’ Πανεπιστημιακή Νευρολογική Κλινική Α.Π.Θ.,Γ.Π.Ν.Θ.

ΑΧΕΠΑ, Στιλπωνος Κυριακίδη 1, T.K. 54636, Θεσσαλονίκη.

Τηλ.: +30 2310994685, -4674

Fax: +30 2310994689

e-mail: dmistridis@yahoo.com

Μεταδιδακτορικοί Φοιτητές

Θέση στο Ίδρυμα: Νευρολόγος, Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια

Τίτλοι Σπουδών:

Πτυχίο Τμήματος Ιατρικής Α.Π.Θ

Διδάκτωρ Τμήματος Ιατρικής του Α.Π.Θ. Τίτλος: «Μελέτη των ανοσοτροποποιητικών ιδιοτήτων του ελικοβακτηριδίου του πυλωρού σε πειραματικό μονέλο πολλαπλής σκλήρυνσης».

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης του Τμήματος Ιατρικής Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τίτλο «Κλινικές Εφαρμογές Μοριακής Ιατρικής»

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Εξειδίκευσης στην «Ιατρική Ερευνητική Μεθοδολογία»,

κατεύθυνση Κλινικής Ερευνας, Tμήμα Ιατρικής Α.Π.Θ.

Ειδικές Γνώσεις: Πειραματική Νευροανοσολογία – Πειραματικό μοντέλο Πολλαπλής Σκλήρυνσης (Πειραματική Αυτοάνοση Εγκεφαλομυελίτιδα), τεχνικές ανοσοϊστοχημείας, κυτταρομετρίας ροής, κυτταροκαλλιέργειας, RT PCR. Κλινική ανοσολογία με τεχνικές κυτταρομετρίας ροής. Βιοστατιστική ανάλυση.

Στοιχεία Επικοινωνίας: Μποζίκη Μαρίνα Κλεοπάτρα,

Εργαστήριο Πειραματικής Νευρολογίας και Νευροανοσολογίας,

Β’ Πανεπιστημιακή Νευρολογική Κλινική Α.Π.Θ.,Γ.Π.Ν.Θ.

ΑΧΕΠΑ, Στιλπωνος Κυριακίδη 1, T.K. 54636, Θεσσαλονίκη.

Τηλ.: +30 2310994674

Fax: +30 2310994689

e-mail: m_bosiki@yahoo.gr

Θέση στο Ίδρυμα: Μεταδιδακτορικός Ερευνητής

Τίτλοι Σπουδών: PhD, MSc Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας 

Ειδικές Γνώσεις: PCR, SSCP, γονοτύπηση πειραματοζώων, In Situ Hybridization (ISH), χρώσεις nissl και X-GAL, sulfo-NHS-Biotin labeling, κλωνοποίηση πλασμιδίων, επαγωγή χρόνιας ΠΑΕ, μεταμόσχευση ΝΠΚ, κλινική εξέταση πειραματοζώων, μονιμοποίηση και συλλογή ιστών, ιστοχημικές χρώσεις, συνεστιακή και ηλεκτρονική μικροσκοπία, εκτίμηση παθολογίας (φλεγμονής και απομυελίνωσης) του ΚΝΣ, στατιστική επεξεργασία αποτελεσμάτων, IMARIS 3D μοντελοποίηση.

Στοιχεία Επικοινωνίας: Πασχάλης Θεοτόκης,

Εργαστήριο Πειραματικής Νευρολογίας και Νευροανοσολογίας,

Β’ Πανεπιστημιακή Νευρολογική Κλινική Α.Π.Θ.,Γ.Π.Ν.Θ.

ΑΧΕΠΑ,Στιλπωνος Κυριακίδη 1, T.K. 54636, Θεσσαλονίκη.

Τηλ.: +30 2310994674, +30 6982304414

Fax: +30 2310994689

e-mail: ptheotokis@gmail.com

Διδακτορικοί Φοιτητές

Θέση στο Ίδρυμα: Υποψήφια Διδάκτωρ στην Ιατρική Σχολή ΑΠΘ

Τίτλοι Σπουδών: BSc Βιολογίας Α.Π.Θ.

MSc “Κλινικές Εφαρμογές Μοριακής Ιατρικής”

Ειδικές Γνώσεις: PCR, Real time PCR, Western Blot, Elisa, ηλεκτροφόρηση σε gel αγαρόζης,τεχνικές ανοσοϊστοχημείας και ανοσοφθορισμού, κυτταροκαλλιέργειες προγονικών νευρικών κυττάρων, χειρισμός πειραματοζώων.

Study coordinator σε κλινικές μελέτες φάσεως II, III, IV.

Στοιχεία Επικοινωνίας: Ευαγγελία  Κεσίδου,

Εργαστήριο Πειραματικής Νευρολογίας και Νευροανοσολογίας,

Β’ Πανεπιστημιακή Νευρολογική Κλινική Α.Π.Θ.,Γ.Π.Ν.Θ.

ΑΧΕΠΑ,Στίλπωνος Κυριακίδη 1, T.K. 54636, Θεσσαλονίκη.

Τηλ.: +30 2310994674

Fax: +30 2310994689

e-mail: bioevangelia@yahoo.gr

Θέση στο Ίδρυμα: Υποψήφια διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ

Τίτλοι Σπουδών: BSc Βιολογία, MSc  “Νευροεπιστήμες”

Ειδικές Γνώσεις: PCR, Real time PCR, Western Blot, Elisa, ηλεκτροφόρηση σε gel αγαρόζης,τεχνικές ανοσοϊστοχημείας και ανοσοφθορισμού, κυτταροκαλλιέργειες προγονικών νευρικών κυττάρων, χειρισμός πειραματοζώων.

Στοιχεία Επικοινωνίας: Δεληβάνογλου Νικολέτα,

Εργαστήριο Πειραματικής Νευρολογίας και Νευροανοσολογίας,

Β’ Πανεπιστημιακή Νευρολογική Κλινική Α.Π.Θ.,Γ.Π.Ν.Θ.

ΑΧΕΠΑ, Στιλπωνος Κυριακίδη 1, T.K. 54636, Θεσσαλονίκη.

Τηλ.: +30 2310994674

Fax: +30 2310994689

e-mail: ndelivan@gmail.com

Μεταπτυχιακοί Φοιτητές

Προπτυχιακοί Φοιτητές

Υπεύθυνη στην Τράπεζα Δειγμάτων ΕΝΥ και Ορού

Θέση στο Ίδρυμα: Υπεύθυνη Τράπεζας Δειγμάτων ΕΝΥ και Ορού

Τίτλοι Σπουδών: BSc Τεχνολόγος Εργαστηρίων

Στοιχεία Επικοινωνίας: Σταυρίδου Ελένη,

Εργαστήριο Πειραματικής Νευρολογίας και Νευροανοσολογίας,

Β’ Πανεπιστημιακή Νευρολογική Κλινική Α.Π.Θ.,Γ.Π.Ν.Θ.

ΑΧΕΠΑ,Στίλπωνος Κυριακίδη 1, T.K. 54636, Θεσσαλονίκη.

Τηλ.: +30 2310993221

Fax: +30 2310994689