Θέση στο Ίδρυμα: Υποψήφια Διδάκτωρ στην Ιατρική Σχολή ΑΠΘ

Τίτλοι Σπουδών: BSc Βιολογίας Α.Π.Θ.

MSc “Κλινικές Εφαρμογές Μοριακής Ιατρικής”

Ειδικές Γνώσεις: PCR, Real time PCR, Western Blot, Elisa, ηλεκτροφόρηση σε gel αγαρόζης,τεχνικές ανοσοϊστοχημείας και ανοσοφθορισμού, κυτταροκαλλιέργειες προγονικών νευρικών κυττάρων, χειρισμός πειραματοζώων.

Study coordinator σε κλινικές μελέτες φάσεως II, III, IV.

Στοιχεία Επικοινωνίας: Ευαγγελία  Κεσίδου,

Εργαστήριο Πειραματικής Νευρολογίας και Νευροανοσολογίας,

Β’ Πανεπιστημιακή Νευρολογική Κλινική Α.Π.Θ.,Γ.Π.Ν.Θ.

ΑΧΕΠΑ,Στίλπωνος Κυριακίδη 1, T.K. 54636, Θεσσαλονίκη.

Τηλ.: +30 2310994674

Fax: +30 2310994689

e-mail: bioevangelia@yahoo.gr