Διεύθυνση:
Γενικό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης “ΑΧΕΠΑ”, Στίλπωνος Κυριακίδη 1, Θεσσαλονίκη, 54636, Ελλάδα
E-mail: info@neuroimmunology.gr
Τηλέφωνο: 2310994674, 2310994665
Fax: 2310994689
http://www.neuroimmunology.gr

Φόρμα Επικοινωνίας