Συνεργασίες

Το εργαστήριο έχει αναπτύξει συνεργασίες με ερευνητικά κέντρα στην Ελλάδα και το εξωτερικό συμμετέχοντας σε κοινά ερευνητικά προγράμματα. Οι συνεργασίες του ερ...

Εργαστήριο Πειραματικής Νευρολογίας και Νευροανοσολογίας

Το εργαστήριο λειτουργεί με τη σημερινή του μορφή από το 1999 ως συνέχεια του εργαστηρίου πειραματικής νευρολογίας από ιδρύσεως της Β΄Πανεπιστημιακής Νευρολογική...