Θέση στο Ίδρυμα: Τεχνολόγος Ιατρικών Εργαστηρίων

Μόνιμο προσωπικό της Β’ Πανεπιστημιακής Νευρολογικής Κλινικής ΑΠΘ με σχέση Ιδιωτικου Δικαίου Αορίστου Χρόνου (ΙΔΑΧ).

Τίτλοι Σπουδών: BSc Τεχνολόγου Ιατρικών Εργαστηρίων  

MSc “Κλινικές Εφαρμογές Μοριακής Ιατρικής”, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Ειδικές Γνώσεις: Πειραματική Νευροπαθολογία, Ανοσοϊστοχημεία, Ανοσοκυτταροχημεία, Ανοσοφθορισμός σε τομές παραφίνης, κρυοστάτη και σε κυτταροκαλλιέργιες, Οπτικό μικροσκόπιο, μικροσκόπιο φθορισμού, Confocal Microscopy, Επεξεργασία Πειραματικών Δεδομένων.

Στοιχεία Επικοινωνίας: Τουλούμη Όλγα,

Εργαστήριο Πειραματικής Νευρολογίας και Νευροανοσολογίας,

Β’ Πανεπιστημιακή Νευρολογική Κλινική Α.Π.Θ.,Γ.Π.Ν.Θ.

ΑΧΕΠΑ, Στιλπωνος Κυριακίδη 1, T.K. 54636, Θεσσαλονίκη.

Τηλ.: +30 2310994674

Fax: +30 2310994689

e-mail: toulolga@auth.gr