Θέση στο Ίδρυμα: Διοικητικός Υπάλληλος στο Εργαστήριο Πειραματικής Νευρολογίας και Νευροανοσολογίας

Τίτλοι Σπουδών: ΔΕ

Ειδικές Γνώσεις: Οικονομική και Διοικητική Υποστήριξη

Στοιχεία Επικοινωνίας: Δημήτρης Μυστρίδης,

Εργαστήριο Πειραματικής Νευρολογίας και Νευροανοσολογίας,

Β’ Πανεπιστημιακή Νευρολογική Κλινική Α.Π.Θ.,Γ.Π.Ν.Θ.

ΑΧΕΠΑ, Στιλπωνος Κυριακίδη 1, T.K. 54636, Θεσσαλονίκη.

Τηλ.: +30 2310994685, -4674

Fax: +30 2310994689

e-mail: dmistridis@yahoo.com