Το Εργαστήριο Πειραματικής Νευρολογίας και Νευροανοσολογίας απαρτίζεται από 7 δομικές και λειτουργικές Μονάδες, η κάθε μία εκ των οποίων είναι άρτια εξοπλισμένη για την επιτέλεση του ρόλου της. Όλες οι Μονάδες έχουν εξοπλιστεί και λειτουργούν με τη βοήθεια Ελληνικών και Ευρωπαϊκών Ερευνητικών Προγραμμάτων και Χορηγιών, από το 2001 έως και σήμερα.

Η επιμέρους οργάνωση και εξοπλισμός των Μονάδων περιγράφεται λεπτομερώς στους παρακάτω συνδέσμους:

Η μονάδα Κυτταρομετρίας Ροής αποκτήθηκε μόλις πρόσφατα με χορηγία του Ιδρύματος Μποδοσάκη 2011 και αποτελείται από Κυτταρομετρητή Ροής Becton-Dickinson (BD) με 3 ...
Διαβάστε περισσότερα
Στη μονάδα Μοριακής Νευροανοσολογίας διενεργούνται: 1) τεχνικές ELISA, 2) Western Blot, 3) Immunoblot, 4) απομόνωσης και ποσοστικού προσδιορισμού DNA/mRNA, 5) ...
Διαβάστε περισσότερα
Α) Οπτική Μικροσκοπία και Μικροσκοπία Φθορισμού. Αποτελείται από: Μικροσκόπιο Carl Zeiss με δυνατότητες οπτικής μικροσκοπίας ανοσοφθορισμού, φωτογράφησης και ψηφιακής ανάλυσης ...
Διαβάστε περισσότερα
Στη μονάδα κυτταροκαλλιεργειών διενεργούνται απομόνωση και καλλιέργεια: 1) λεμφοκυττάρων περιφερικού αίματος ασθενών, 2) λεμφοκυττάρων από λεμφαδένες και σπλήνα πειραματοζώων, 3) ...
Διαβάστε περισσότερα
Η προμήθεια των πειραματοζώων γίνεται από το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ. Η μονάδα είναι πιστοποιημένη από την Κτηνιατρική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης και ...
Διαβάστε περισσότερα
Στη Μονάδα Πειραματικής Νευρολογίας – η οποία συνδέεται με την Μονάδα φιλοξενίας των πειραματοζώων – διενεργούνται τα πειραματικά μοντέλα των ...
Διαβάστε περισσότερα
Στη μονάδα Νευροπαθολογίας διενεργούνται: 1) τεχνικές ιστοχημείας, 2) ανοσοϊστοχημείας και ανοσοκυτταροχημείας, 3) μονού και πολλαπλού ανοσοφθορισμού και 4) TUNEL (απόπτωση ...
Διαβάστε περισσότερα