1. Εργαστήριο Φυσιολογίας Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ (Δ/ντης: Καθηγητής Κ. Καλαράς, Υπεύθυνες ερευνητικής ομάδας: Αναπλ. Καθηγήτρια Ε. Σπάνδου, Αναπλ. Καθηγήτρια Κ. Συμεωνίδου):
Συμπεριφοριολογικές μελέτες σε πειραματόζωα:
α. υπό την επίδραση φαρμακευτικών – τοξικών παραγόντων σε διάφορα στάδια ανάπτυξης
β. σε τραυματικές βλαβες νωτιαίου μυελού σε πειραματόζωα
γ. σε πειραματικό μοντέλο επιληψίας με χορήγηση καϊνικού οξέος
δ. Σε πειραματικό μοντέλο εγκεφαλικής υποξίας – ισχαιμίας

2. Εργαστήριο Παθολογίας και Παθολογικής Ανατομικής Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ. (Δ/ντης: Καθηγητής Γ. Καρκαβέλας)
Νευροπαθολογική εκτίμηση τομών εγκεφάλων και νωτιαίου μυελού πειραματικού μοντέλου πολλαπλής σκλήρυνσης

3. Τμήμα Χημείας Πανεπιστημίου Πατρών (Δ/ντης: Καθηγητής Ι. Ματσούκας):
Μελέτη της δράσης των κυκλικών αναλόγων των πεπτιδίων της μυελίνης στο πειρατικό μοντέλο της πολλαπλής σκλήρυνσης (ευρωπαϊκή και διεθνές δίπλωμα ευρεσιτεχνίας).

4. Εργαστήριο Φαρμακολογίας του Φαρμακευτικού τμήματος, Α.Π.Θ. (Καθηγητής Θ. Σκλαβιάδης):
Μελέτη της υποκείμενης παθολογίας του εγκεφάλου για την ν.  Creuzfeldt – Jacob (πειραματική νόσος PRION).

5. Εργαστήριο Ανατομικής Κτηνιατρικού τμήματος Α.Π.Θ. (Καθηγητής Γ. Παπαδόπουλος, Καθηγήτρια Ε. Μιχαλούδη, Δρ Α. Γιαννακοπούλου)
Μεταμόσχευση προγονικών κυττάρων του ΚΝΣ σε πειραματικό μοντέλο πολλαπλής σκλήρυνσης

6. Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής Κτηνιατρικού τμήματος Α.Π.Θ. (Επικ. Καθηγητής Θ. Πουταχίδης)
Παθολογία ήπατος στο πειραματικό μοντέλο ηπατικής εγκεφαλοπάθειας

7. 2η Παθολογική κλινική Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ. και Νευρολογική κλινική Νοσ. Παπαγεωργίου (Καθηγητής Ι. Κουντουράς και Δρ Γ. Δερετζή)
Ο ρόλος του Helicobacter Pylori στην ανοσοπαθογένεια της πολλαπλής σκλήρυνσης και τη νευροεκφύλιση

8. Νευρολογική κλινική Πανεπιστημίου Λάρισας (Δντης Καθηγητής Α. Παπαδημητρίου, Υπεύθυνος ερευνητικής ομάδας: Αναπλ. Καθηγητής Γ. Χατζηγεωργίου)
Ρυθμιστικά γονίδια της βαρύτητας εξέλιξης της πολλαπλής σκλήρυνσης