Αγγελική Γιαννακοπούλου (PhD)
Θεοδώρα Γιολτζόγλου (PhD)
Δήμητρα Ζαχαράκη (MSc)
Κωνσταντία Κώττα (research scientist)
Στέλιος Ραβανίδης (MSc)
Δημήτρης Τσιαντούλας (undergraduate thesis)
Αθανάσιος Λουρμπόπουλος (MD, PhD, μεταδιδακτορικός)
Κυριακή-Νεφέλη Πουλατσίδου (PhD)
Ευαγγελία Χατζηκυριάκου (MD)
Ευαγγελία Κωφίδου (PhD)
Ειρήνη Λιάπτση (MD)