Θέση στο Ίδρυμα: Βιολόγος-Ερευνητής. Μόνιμο προσωπικό της Β’ Πανεπιστημιακής Νευρολογικής Κλινικής ΑΠΘ με σχέση Ιδιωτικου Δικαίου Αορίστου Χρόνου (ΕΔΙΠ).

Τίτλοι Σπουδών: BSc, MSc, PhD

Ειδικές Γνώσεις: Πειραματική Νευρολογία, Μοριακή Νευροβιολογία, Νευροανοσολογία, Πρωτογενής Κυτταροκαλλιέργειες, Νευροβιοχημεία.

Στοιχεία Επικοινωνίας: Ρόζα Λαγουδάκη,

Εργαστήριο Πειραματικής Νευρολογίας και Νευροανοσολογίας,

Β’ Πανεπιστημιακή Νευρολογική Κλινική Α.Π.Θ.,Γ.Π.Ν.Θ.

ΑΧΕΠΑ, Στιλπωνος Κυριακίδη 1, T.K. 54636, Θεσσαλονίκη.

Τηλ.: +30 2310994674

Fax: +30 2310994689

e-mail: rlagoud@auth.gr