Το εργαστήριο υποστηρίζει τις κλινικές μελέτες του Ειδικού Ιατρείου Πολλαπλής Σκλήρυνσης στις οποίες απαιτείται συλλογή, συντήρηση και/ή ανάλυση βιολογικών δειγμάτων των ασθενών. Τα δείγματα διατηρούνται στην Τράπεζα Δειγμάτων Βιολογικού Υλικού Ασθενών.