Θέση στο Ίδρυμα: Μεταδιδακτορικός Ερευνητής

Τίτλοι Σπουδών: PhD, MSc Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας 

Ειδικές Γνώσεις: PCR, SSCP, γονοτύπηση πειραματοζώων, In Situ Hybridization (ISH), χρώσεις nissl και X-GAL, sulfo-NHS-Biotin labeling, κλωνοποίηση πλασμιδίων, επαγωγή χρόνιας ΠΑΕ, μεταμόσχευση ΝΠΚ, κλινική εξέταση πειραματοζώων, μονιμοποίηση και συλλογή ιστών, ιστοχημικές χρώσεις, συνεστιακή και ηλεκτρονική μικροσκοπία, εκτίμηση παθολογίας (φλεγμονής και απομυελίνωσης) του ΚΝΣ, στατιστική επεξεργασία αποτελεσμάτων, IMARIS 3D μοντελοποίηση.

Στοιχεία Επικοινωνίας: Πασχάλης Θεοτόκης,

Εργαστήριο Πειραματικής Νευρολογίας και Νευροανοσολογίας,

Β’ Πανεπιστημιακή Νευρολογική Κλινική Α.Π.Θ.,Γ.Π.Ν.Θ.

ΑΧΕΠΑ,Στιλπωνος Κυριακίδη 1, T.K. 54636, Θεσσαλονίκη.

Τηλ.: +30 2310994674, +30 6982304414

Fax: +30 2310994689

e-mail: ptheotokis@gmail.com