Εκπαίδευση ειδικευομένων Ιατρών και Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων στη Νευροανοσολογία

Aπό τις 15 Μαΐου 2008, στο Εργαστήριο Πειραματικής Νευρολογίας και Νευροανοσολογίας της Β΄ Νευρολογικής κλινικής Α.Π.Θ. εκπαιδεύονται περιοδικά ειδικευόμενοι της Νευρολογίας σε θέματα κλινικής και εργαστηριακής Νευροανοσολογίας για χρονικό διάστημα 1 μήνα. Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής τους στο Εργαστήριο οι ειδικευόμενοι έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν όλες τις τεχνικές που εφαρμόζονται στην κλινική και πειραματική Νευροανοσολογία, να εκπαιδευτούν σε κάποια από αυτές και εφόσον το επιθυμούν, μπορούν να συμμετέχουν στη συνέχεια σε κάποιο από τα ερευνητικά προγράμματα του Εργαστηρίου. Στα πλαίσια λειτουργίας του ειδικού ιατρείου πολλαπλής σκλήρυνσης οι ειδικευόμενοι έχουν τη δυνατότητα να εκπαιδευτούν στο χειρισμό ανοσοτροποποιητικών και συμπτωματικών θεραπειών, όπως επίσης και στη χρήση ειδικών κλιμάκων για την κλινική αξιολόγηση.

Στο εργαστήριο επίσης εκπαιδεύονται επί πτυχίω φοιτητές του τμήματος Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων των ΤΕΙ Θεσσαλονίκης κατά τη διάρκεια της πρακτικής τους άσκησης επί τρίμηνο σε τεχνικές μοριακής ανοσολογίας και νευροπαθολογίας. Περιορισμένος αριθμός αυτών συνεχίζει εθελοντικά την εκπαίδευσή του στο εργαστήριο και μετά το πέρας των σπουδών τους προκειμένου να αποκτήσουν εμπειρία σε εξειδικευμένες τεχνικές που τους ενδιαφέρουν. Από αυτούς τους τεχνολόγους ορισμένοι και ανάλογα με τις δυνατότητές τους εντάσσονται στη συνέχεια σε ερευνητικά προγράμματα του εργαστηρίου. Παράλληλα, από το γραφείο διασύνδεσης των ΤΕΙ Θεσσαλονίκης παραπέμπονται πτυχιούχοι του τμήματος τεχνολόγων ιατρικών εργαστηρίων οι οποίοι ενδιαφέρονται να μετεκπαιδευτούν σε τεχνικές που πραγματοποιούνται στο εργαστήριο.

Εκπαίδευση μεταπτυχιακών φοιτητών και ερευνητών από κέντρα του εξωτερικού

Από το 2002 έως σήμερα έχουν μεταβεί στο εργαστήριο πειραματικής νευρολογίας και νευροανοσολογίας της Β΄Νευρολογικής Κλινικής Α.Π.Θ. και για διαστήματα 3-4 εβδομάδων μεταπτυχιακοί φοιτητές και ερευνητές κέντρων του εξωτερικού. Η κάλυψη των εξόδων τους παρέχεται από τα ιδρύματα από τα οποία προέρχονται ή με υποτροφίες από φορείς όπως το European Neurological Society (ENS) και  European Federation of Neurological Societies (EFNS). Σκοπός της μετάβασής τους είναι να εκπαιδευτούν σε τεχνικές που αναπτύσσονται στο εργαστήριό μας. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που ακολουθούν περιλαμβάνει ανάλογα με τις ανάγκες τους, θεωρητικό και πρακτικό μέρος:

1) Ofira Einstein, Master degree, Dept of Neurology, Hadassah University Hospital, Jerusalem, Israel: Εκπαιδεύτηκε σε τεχνικές Παθολογίας του ΚΝΣ (ανοσοκυτταροχημεία, ιστοχημεία) και σε αξιολόγησης παρασκευασμάτων.

2) Moran Boimel, Master degree,  Dept of Neurology and the Agnes Ginges Center for Neurogenetics, Hadassah University Hospital, Jerusalem, Israel Εκπαιδεύτηκε σε τεχνικές Παθολογίας του ΚΝΣ (ανοσοκυτταροχημεία, ιστοχημεία) και σε αξιολόγησης παρασκευασμάτων.

3) Ronit Engelstein, Master degree, Dept of Neurology and the Agnes Ginges Center for Neurogenetics, Hadassah University Hospital, Jerusalem, Israel. Εκπαιδεύτηκε σε τεχνικές Παθολογίας του ΚΝΣ (ανοσοκυτταροχημεία, ιστοχημεία) και σε αξιολόγησης παρασκευασμάτων.

4) Άννα Τσακίρη, MD, resident in neurology, PhD student, The Faculty of Health Sciences, University of Copenhagen, Denmark.  Εκπαιδεύτηκε σε τεχνικές απομόνωσης DNA και RNA από κύτταρα περιφερικού αίματος και ανάλυση-ποσοτικοποίηση έκφρασης γονιδίων με Real Time PCR.

5) Γιώργος Μπασιαρδής, PhD,  Institute of Neurology and Human Genetics, Cyprus Εκπαιδεύτηκε σε τεχνικές απομόνωσης, καλλιέργειας και ανάλυσης προγονικών κυττάρων (stem cells) του ΚΝΣ in vitro.