Θέση στο Ίδρυμα: Υποψήφια διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ

Τίτλοι Σπουδών: BSc Βιολογία, MSc  “Νευροεπιστήμες”

Ειδικές Γνώσεις: PCR, Real time PCR, Western Blot, Elisa, ηλεκτροφόρηση σε gel αγαρόζης,τεχνικές ανοσοϊστοχημείας και ανοσοφθορισμού, κυτταροκαλλιέργειες προγονικών νευρικών κυττάρων, χειρισμός πειραματοζώων.

Στοιχεία Επικοινωνίας: Δεληβάνογλου Νικολέτα,

Εργαστήριο Πειραματικής Νευρολογίας και Νευροανοσολογίας,

Β’ Πανεπιστημιακή Νευρολογική Κλινική Α.Π.Θ.,Γ.Π.Ν.Θ.

ΑΧΕΠΑ, Στιλπωνος Κυριακίδη 1, T.K. 54636, Θεσσαλονίκη.

Τηλ.: +30 2310994674

Fax: +30 2310994689

e-mail: ndelivan@gmail.com