Καλώς Ορίσατε στην ιστοσελίδα του εργαστηρίου Πειραματικής Νευρολογίας και Νευροανοσολογίας της Β΄Νευρολογικής κλινικής, ΓΠΝΘ ΑΧΕΠΑ, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Το εργαστήριο λειτουργεί με τη σημερινή του μορφή από το 1999 ως συνέχεια του εργαστηρίου πειραματικής νευρολογίας από ιδρύσεως της Β΄Πανεπιστημιακής Νευρολογικής κλινικής το 1973 υπό τη διεύθυνση του Καθηγητού Ι. Λογοθέτη και την επιστημονική εποπτεία του αείμνηστου Επικ. Καθηγητού Γ. Καρούτα. Το γνωστικό αντικείμενο του εργαστηρίου είναι η μελέτη της αλληλεπίδρασης του ανοσιακού και του νευρικού συστήματος σε παθήσεις του Κεντρικού (ΚΝΣ) και Περιφερικού Νευρικού Συστήματος (ΠΝΣ). Το εργαστήριο είναι λειτουργικά συνδεδεμένο με το ειδικό ιατρείο πολλαπλής σκλήρυνσης της Β΄Νευρολογικής κλινικής.

Το εργαστήριο περιλαμβάνει εφτά επιμέρους μονάδες που η καθεμιά διαθέτει δικό της ξεχωριστό χώρο και εξοπλισμό.

Στις δραστηριότητες του εργαστηρίου περιλαμβάνονται:

α) διενέργεια εξειδικευμένων εργαστηριακών διαγνωστικών εξετάσεων καλύπτοντας ανάγκες των νοσηλευομένων αλλά και εξωτερικών ασθενών,
β) ερευνητικό  έργο
γ) εκπαιδευτικό έργο

Το προσωπικό του εργαστηρίου στελεχώνουν ερευνητές (ιατρικών και βιολογικών επιστημών), τεχνολόγοι ιατρικών εργαστηρίων, μεταπτυχιακοί φοιτητές και διοικητικοί υπάλληλοι.

Το εργαστήριο έχει αναπτύξει συνεργασίες με ερευνητικά κέντρα στην Ελλάδα και το εξωτερικό συμμετέχοντας σε κοινά ερευνητικά προγράμματα.

Το εργαστήριο χρηματοδοτείται από Εθνικά και Ευρωπαϊκά προγράμματα και χορηγίες μέσω κονδυλίων έρευνας της επιτροπής ερευνών Α.Π.Θ.

Ο υπεύθυνος του εργαστηρίου

Νικόλαος Χ. Γρηγοριάδης
Καθηγητής Νευρολογίας Α.Π.Θ.